ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร

ถนนเขาแดง-ระโนด ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

โทรศัพท์ 074-332260

โทรสาร :

อีเมลล์ :